Amortyzacja środków trwałych

AmortyzacjaMówiąc ogólnie amortyzacja środków trwałych polega na redukcji wartości danej rzeczy, która spowodowane jest jej zużyciem, starzeniem się etc. Możemy sobie to wyobrazić w sposób bardzo prosty. Długo używany samochód w końcu zużywa się i traci na wartości. Podobnie np. budynek po pewnym czasie na skutek działania sił przyrody oraz człowieka traci na cenie rynkowej oraz nie ma dawnego blasku. Jak mówią księgowi: środki trwałe muszą działać długo. Ale nie są one wieczne.

Istnieje wiele metod obliczania amortyzacji. Mamy np. metodę liniową, degresywną, progresywną oraz naturalną. Określone kwoty odpisuje się od wartości bazowej środka trwałego po upłynięciu określonego okresu. Jeśli przedmiot nie zostanie wcześniej sprzedany lub np. zniszczony mamy do czynienia z zużyciem środka trwałego.

Co ciekawe mimo że amortyzacja środka trwałego rzutuje na jego późniejszą wartość pieniężną, to sama w sobie nie ma takiej postaci i stanowi koszt niepieniężny.