Spis z natury

Spis z naturySpis z natury jest jednym z rodzajów inwentaryzacji. Inwentaryzacja jako taka polega na ustaleniu majątku firmy (stanów magazynowych, środków trwałych, środków pieniężnych, źródeł pochodzenia środków trwałych) oraz zrewidowania ich zgodności z ewidencją księgową.

Procesów inwentaryzacji przeprowadza się zazwyczaj po określonym czasie. Popularne są inwentaryzacje roczne, ale występują często także spisy z natury przeprowadzane raz na miesiąc, a niekiedy nawet każdego dnia.

Czym zatem charakteryzuje się spis z natury? Jest on spisem tych środków oraz majątkowych, które możemy bezpośrednio zaobserwować. Będą to zatem środki trwałe, środki pieniężne, papiery wartościowe etc. Bierze się pod uwagę również te składniki majątku, które zostały powierzone osobom lub firmom trzecim w celu dalszej odsprzedaży lub magazynowania.

Jak widać spis z natury jest tą formą inwentaryzacji, która znana jest przeciętnemu śmiertelnikowi. Nie zawiera w sobie sprawdzania sald księgowych, ani pożyczek czy kredytów.